Структура управління

Структура управління

Структура управління асоціацією

Вищим органом управління Асоціації є Рада Директорів, яка складається з керівників компаній-членів і збирається на засідання двічі на рік.

Щороку Рада Директорів УАПП обирає Голову.

З 1 січня 2014 року Головою Ради Директорів є Томаш Мурас, Генеральний директор ТОВ «Емвей Україна».

Члени Ради Директорів здійснюють свою діяльність на добровільних засадах і безоплатно.

Виконання адміністративних та виконавчих функцій, а також ведення поточної діяльності Асоціації покладено на Виконавчого Директора УАПП, який є незалежним від компаній-членів найманим працівником.

Контроль за дотриманням Кодексу професійної етики УАПП покладений на незалежного Адміністратора Кодексу. Він розглядає скарги компаній, споживачів та дистриб’юторів та ухвалює рішення, які є обов’язковими для виконання усіма членами Асоціації.

Українська асоціація прямого продажу - недержавне, добровільне, неприбуткове об’єднання провідних компаній, що здійснюють діяльність у галузі прямого продажу товарів та послуг в Україні з метою захисту їх інтересів, розвитку індустрії та формування позитивної громадської думки.