Документація
Про кодекс професійної етики УАПП

Кодекс професійної етики УАПП, а також допоміжні матеріали «Інформація для продавців/ дистриб’юторів», «Інформація для споживачів» та інші розроблено у відповідності до Кодексу етики Європейської Асоціації Прямого Продажу, а також Кодексу етики Світової Федерації Асоціацій Прямого Продажу.

Кодекс професійної етики УАПП – це постійно діючі правила етичної поведінки, стандарти етичного ведення бізнесу, етичного обслуговування клієнтів, а також захисту прав споживачів у сфері прямого продажу. Це механізм, який забезпечує справедливе відношення та повагу до незалежних дистриб’юторів та споживачів. Кодекс професійної етики УАПП діє на території України, і кожна компанія-член УАПП зобов’язуються дотримуватися положень та стандартів Кодексу, адже це є обов’язковою умовою для вступу та членства в УАПП.

За дотриманням Кодексу професійної етики стежить Адміністратор Кодексу, який не зв’язаний з жодною компанією-членом УАПП. Адміністратор Кодексу вживає усіх належних заходів для дотримання положень Кодексу етики, а у випадку скарг щодо порушення Кодексу Адміністратор Кодексу вирішує такі ситуації. Усі компанії-члени УАПП погоджуються поважати рішення Адміністратора Кодексу.

Є питання до адміністратору Кодексу?

Ви маєте змогу направити онлайн запит

Українська асоціація прямого продажу - недержавне, добровільне, неприбуткове об’єднання провідних компаній, що здійснюють діяльність у галузі прямого продажу товарів та послуг в Україні з метою захисту їх інтересів, розвитку індустрії та формування позитивної громадської думки.